Bireyselleşmek ve Tüketim Hastalığı

Ünlü bir psikoterapist başından geçen bir olayı şöyle anlatır:

Saat gecenin üçüdür. Telefonu çalar. Telefonun diğer ucunda intihar etmek üzere olan bir kadın vardır:

İntihar etmeye karar verdim; ama ölmeden önce bir psikoterapist olarak sizin ne diyeceğinizi merak ettim.” der.

Psikoterapist olağanüstü bir çabayla onu intihardan vazgeçirir. Kadın, intihar etmeyeceğine ve psikoterapisti ziyarete geleceğine söz verir. Kadın, sözünü tutar ve ziyaret gerçekleşir. Sohbetleri sırasında psikoterapist, kadını intihardan vazgeçiren nedenin, onu yaşamaya ikna etmek için yaptığı konuşmalar olmadığını anlar. Kadın, gecenin saat üçünde uyandırılmasına rağmen sabırla onu dinleyen, onunla konuşan birisinin de bu dünyada var olduğunu, dolayısıyla dünyanın yaşamaya değeceğini düşünerek intihardan vazgeçmiştir.

Günümüz insanının temel problemi, modernizmin ürünü olan yaşama biçiminin onu esir almasıdır. Adına “refah toplumu” adını verdiğimiz ve insanın maddî tatminine yönelik yaşam biçiminin ona gerçekten refahı sağlayıp sağlamadığı sorgulanmalıdır.

Günümüzün en yaygın ve tehlikeli hastalığı; Sahip olma hastalığı! Bir illüzyondan ibaret. Farkına varmamız gerekir ki; hepimiz tüketimin esiri olmuşuz. İhtiyacımız olmayan şeylere sahip olmak istiyoruz. Onlar bizim için bir araç olmaktan ziyade hayatın kendisi olmuş. Günlük hayatımızın telaşı azalacak yerde gitgide artıyor.

Günümüzde herkes birer tüketici oldu. O kadar ki; bu yaşama biçimi insanların fizik ötesi dünyaya ait tasavvurlarını bile değiştirdi. Artık modern toplumun insanı cenneti her şeyin bulunduğu, kredi kartlarını limitsiz kullanabileceği ve hatta sadece her istediğini değil, komşusundan biraz daha fazlasını alabileceği devasa bir süpermarket olarak hayal etmekte. Artık insan kendi değerini sahip olduğu şeylerle ölçmektedir. Ona göre kendisinin ne olduğu değil, neye sahip olduğu önemli artık.

Artık insanlar yeterli olanı değil, daha fazlasını elde etmek istiyorlar. Gözden kaçırdıkları ise insanca yaşamanın ve mutlu olmanın temel ilkesi “sahip olma” değil, insanın kendisidir.

Bunun sonucu olarak günümüz insanı yalnızlaşmakta ve bireyselleşmektedir. Tabiatla kendisi arasındaki bağı ve diğer insanlarla insanî ilişkilerini kaybetmektedir. Günümüz dünyasının en önemli özelliği haline gelen “bireysellik”, kişiyi toplumdan soyutlanmış bir varlık haline getirmiştir.

Modernizmin çocuğu modernizmin aletlerinin hem sahibi hem de esiri olmuştur. Sahip olmaya çalıştıklarımız sonunda bize sahip oluyor. Bununla ters orantılı olarak insani değerlerimizi de kaybediyoruz. Artık sokakta insanlarla selamlaşmıyoruz; kapı komşumuzun isminin ne olduğu dahi bizi ilgilendirmiyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşacağımız insanların sayısı giderek azalıyor. Bir ihtiyacımızı gidermek için en yakınlarımıza bile müracaat etmekten çekiniyoruz. Yazımızın başında değindiğimiz intihara kalkışan kadın gibi birçoğumuz dertlerimizi başkalarıyla paylaşamamanın sıkıntısını yaşıyoruz.

Yazarı: PROF.DR. ALİ KÖSE

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Yorum: Yazı günümüz insan modeline çokta uygun olarak yazılmış bir yazı. Kapitalizmin ortaya çıkardığı İnsan prototipini iyi tarif etmiş. Zaten bende yazmış olduğum bir yazımda Kapitalizmin nasıl bir insan modeli istediğini az çok bu şekilde özetleyerek yazmıştım.

Kapitalizm her zaman için apolitik insan modelini sever ve bunun geniş kitlelere yayılması için çabalar. Kapitalizmin bir ülkedeki en büyük faaliyeti politikadan uzak kitleler yetiştirmektir. Halk “komformist” bir hale bürünmelidir ve “statükocu” (var olan ile yetinen) bir haleti ruhiye de olmalıdır. Önüne kapitalizm ne koymuşsa ona biat etmeli ve onunla yaşamayı öğrenmeli ve bu doğrultuda hayatını sürdürmelidir.”

Soner ORHAN

Site sahibi olarak "Kapitalist", Yazarı olarak "Entellektül", Teknik tedarikçisi olarak "Amele" Bu yüzdendir ki kendini Tek Kişilik Mikro Dünya olarak adlandıran gayrı resmi bir Günce

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Onayı: